Agaricinsyre, dss. cetylsitronsyre; C22H40O7, fremstilles av poresoppen Fomes officinalis; tidligere kalt agaricum. Agaricinsyre har vært brukt i medisinen som legemiddel (svettehindrende). Giftig i større doser.