Et stoff av ergosterolgruppen fra beitesjampinjong, Agaricus campestris og dyrket sjampinjong A. bisporus. Det blir diskutert hvorvidt dette stoffet er skadelig ved å spise større mengder av disse soppene rå. Ved varmebehandling blir agaricin uskadeliggjort.