Agalmatolitt, billedstein, pagoditt, bløt bergart som hovedsakelig består av pyrofyllitt eller evt. av mineralaggregatet pinitt (se cordieritt). Den er grålig-hvit med grønnlig eller rødlig skjær, svakt gjennomskinnelig, tett og massiv. Har vært benyttet i Kina til utskjæring av gudebilder, vaser o.l.