Mangel på melk i juret etter fødselen. Forekommer en sjelden gang hos ku, særlig dersom det dreier seg om tvillingfødsel der det ene fosteret blir tilbake i livmoren. Agalakti er derimot ganske vanlig hos grisepurke, oftest dersom det foreligger betennelse i livmoren og/eller i jurkjertlene. Man snakker da om MMA-syndromet (metritt-mastitt-agalakti-syndromet). Våte, kalde gulv og trekk disponerer for tilstanden som må behandles med antibiotika. Hos sau og geit kan agalakti også fremkalles av mikroorganismen Mycoplasma agalactia, men dette er ikke påvist i Norge, se Mycoplasma.