Aftenfalk, fugleart i falkefamilien, en liten mørk falk med røde ben. Hannen er nesten ensfarget svartgrå, mens hunnen er mer gråbrun. Hekker i mindre kolonier fra Øst-Europa til Sentral-Sibir. Trekkfugl som overvintrer i Afrika sør for ekvator. Reir ofte i gamle kråkereir. Kullstørrelse 3–4 egg. Lever av store insekter som gresshopper, biller og øyenstikkere, samt små virveldyr. Har gått sterkt tilbake i antall i Øst-Europa etter 1900. Observert ca. 115 ganger i Norge (per 2001). Aftenfalken har fått sitt navn da den er særlig aktiv om kvelden.