Affliksjon, bedrøvelse, anfektelse, sorg, nedtrykthet.