Affiliasjon, adopsjon, opptagelse i en geistlig orden av legfolk som forplikter seg til å føre en from vandel uten å underkaste seg ordensreglene.