Aerothermodynamic duct, spesiell type reaksjonsmotor. Se athodyd.