Aerodynamisk oppvarming, temperaturøkning forårsaket av friksjon og kompresjonsprosesser når et legeme beveger seg gjennom atmosfæren. Har praktisk betydning kun ved høye hastigheter, dvs. for meget hurtige fly og for romfartøyer eller satellitter under tilbakevending.