Adygeisk (adygé, vesttsjerkessisk) er et kaukasisk språk som tales av ca. 120 000 i nordvestlige Kaukasia, hovedsakelig i Adygia, og av ca. 100 000 i Tyrkia; dessuten av befolkningsgrupper i Syria, Jordan, Irak og på Balkan. Sammen med kabardinsk utgjør adygeisk den tsjerkessiske gren av den nordvestkaukasiske språkgruppen. Skriftspråk siden 1918. Se kaukasiske språk.