Advokatorisk, på advokatmaner; om ensidig eller spissfindig forsvar av en sak. Ordet brukes oftest nedsettende.