Adstringere, sammentrekke, sammensnøre, snerpe (om legemidler).