Jordpartiklenes samlede evne til å binde kjemiske partikler i jorden eller jordvannet til egen overflate.