Adnominal er en beskrivelse av et ord som står til et nomen. For eksempel står genitiven fars adnominalt til substantivet hus i uttrykket fars hus.