Admonere, minne om, formane, irettesette, moralisere.