Admittere, gi adgang, la slippe inn, oppta, anta. Jfr. admisjon, admissibel.