Admittatur, eg. 'la bli godtatt'; skriftlig vitnemål om at man er blitt funnet dyktig nok til å oppnå en grad eller orden.