Admissus cum laude (praecipua), godkjent (bestått) med (særlig) ros el. utmerkelse.