Adjungere, knytte til (som medhjelper), ansette som assistent eller vikar for en embetsmann eller en innehaver av et oppdrag.