Adespota, herreløst gods; verker av ukjente forfattere.