Adaptivt filter, elektronisk filter som automatisk, og etter bestemte regler, tilpasser sine egenskaper til de signaler det mottar. Adaptive filtre lages ofte som digitale integrerte kretser eller i en digital signalprossessor. De har fått mange anvendelser, for eksempel automatisk reduksjon av akustisk eller elektrisk støy.