Adaequatio rei et intellectus, det at en påstand er sann hvis det er overensstemmelse mellom påstanden og det saksforholdet den refererer til; klassisk filosofisk bestemmelse av sannheten. For eksempel er påstanden «snøen er hvit» sann hvis og bare hvis snøen faktisk er hvit. Se sannhet.