Ad nauseam (usque), eg. til vemmelse; til kjedsommelighet (f.eks. om gjentagelser).