Ad absurdum, (redusere) til det absurde, se absurd.