Act, eller statute, er i engelsktalende land alminnelig betegnelse for en beslutning av lovgivningsmessig art fattet av den øverste lovgivningsmyndighet; f.eks. i Storbritannia er Act of Parliament et lovvedtak fattet av overhus og underhus og stadfestet av kronen; se Storbritannia (Forfatning).