Ackermannsstyring, styreinnretning for kjøretøyer, laget for å kompensere forskjellen i rulledistanse mellom de to forhjulene i en sving. Er kjennetegnet av fast foraksel og bevegelige forhjulsspindler. Det ene hjulet styres ved en styrearm og er forbundet med det annet ved et stag. I kurver vil hjulene nå svinge med felles sentrum, ved at det indre hjulet vris noe mer enn det ytre. Vognmaker Ackermanns styregeometri ble utviklet tidlig på 1800-tallet og er senere blitt alle kjøretøys styring.