CH3COCl, fargeløs væske med stikkende, ubehagelig lukt. Kokepunkt 52 °C. Kan fremstilles av vannfri eddiksyre og fosfortriklorid. Acetylklorid er meget reaktivt og reagerer voldsomt med f.eks. vann og ammoniakk under dannelse av eddiksyre henholdsvis acetamid. Brukes mye i organisk kjemi, både i laboratoriet og i teknikken som acetyleringsmiddel.