Accessit, eg. «han er kommet nær målet»; utmerkelse til en som ikke oppnår æresprisen (i Norge tidligere i forbindelse med Kongens gullmedalje for prisoppgave ved Universitetet).