Abu, den form av ordet ab, far, som brukes foran en genitiv. I en mengde arabiske mannsnavn finnes abu etterfulgt av sønnens (sjeldnere datterens) navn; abu Ishak (far til Isak). Dette binavn (arab. kunya) pleier å fortrenge personens egentlige navn.