Absorpsjonsspektrofotometri, del av spektroskopien som omhandler måling av grunnstoffers og kjemiske forbindelsers absorpsjon av elektromagnetisk stråling ved bruk av et spektrometer eller fotometer. Benyttes til å karakterisere, identifisere eller kvantifisere grunnstoffer eller kjemiske forbindelser. Målingene kan utføres ved en bestemt bølgelengde eller innen et begrenset bølgelengdeområde, for eksempel i ultrafiolett, synlig eller infrarødt område av det elektromagnetiske spektrum (se UV-spektroskopi og IR-spektroskopi). For å karakterisere eller identifisere en forbindelse bestemmer man absorpsjonen som funksjon av bølgelengden (absorpsjonspektrum). For å bestemme konsentrasjonen måler man absorbansen ved en spesifikk bølgelengde. Beers lov er basis for kvantitative bestemmelser. Man skiller mellom atomabsorpsjonspektrometri og molekylabsorpsjonspektrometri.