Absolvere, frikjenne (jfr. absolusjon); også: fullende, avslutte (en eksamen).