Absolutt alkohol, vannfri alkohol (etanol), opptil 99,9 % ren, giftig. Vanlig ren alkohol (96 %) inneholder om lag 4 % vann. For noen tekniske bruksmåter er det nødvendig å fjerne vannet. Dette kan gjøres på flere måter. Den vanligste måten er azeotropisk destillasjon fra sykloheksan. Absolutt alkohol er hygroskopisk, dvs. den trekker til seg vann fra luften. Denne prosessen foregår for etanolens vedkommende svært langsomt. Se azeotrop.