Abraxas-gemmer, antikke gemmer forsynt med symbolske figurer og innskrifter og brukt som amuletter. Figurene er fantastiske skikkelser (svært ofte en mannsskikkelse med hanehode og slangeben, i høyre hånd bærer han en svepe, etter egyptisk forbilde, i venstre et skjold; men også mannsskikkelser med løve- eller eselhode, løve med slangehale osv. forekommer). Innskriftene, skrevet med greske bokstaver, kan inneholde besvergelsesformularer, vokalene i alfabetet, fremmede gudenavn, hentet fra de forskjelligste kanter; svært ofte finnes navnet Abrasax. Disse gemmer ble fremstilt i massevis og finnes rundt i all verdens museer (også i Etnografisk museum, Oslo).