Abnegasjon, benektelse, vegring, fornektelse. Verb: abnegere.