Abjudikasjon, eldre betegnelse for frakjennelse ved dom, rettslig fradømmelse. Verb: abjudisere.