Abelam, ambelas, folkegruppe i det nordøstlige Papua Ny-Guinea; teller ca. 40 000 og bor i spredte landsbyer med 50–1000 innbyggere. De lever av yams, taro, sagopalmer og søtpoteter, samt salg av kaffe og kakao for eksterne markeder. Dessuten holder de tallrike griser som, sammen med yams, inngår i storstilte gaveutvekslinger i forbindelse med ulike ritualer. Abelamene er kjent for sitt kunsthåndverk, bl.a. vakkert mønsterflettede bærenett (laget av kvinner) og malte treutskjæringer (laget av menn); gjenstandene «lever» ikke med mindre de er malt. De største landsbyene har forseggjorte seremonielle hus som er opptil 25 meter høye.