Abderitt var i oldtiden en betegnelse brukt som det danske «molbo», «molboaktig».