Ab absurdo, fra det uriktige, nemlig å bevise en påstands riktighet ved å bevise at det strider mot fornuften å benekte at den er riktig. Jf. reductio ad absurdum.