Ab eller av betyr 'far' i de fleste semittiske språk, blant annet arabisk og hebraisk, se abba.