A prima vista, ved første blikk; i musikken å spille eller synge fra bladet, uten forberedelse.