A due, for to, tostemmig; i orkesterpartitur det at to instrumenter (for eksempel 1. og 2. fiolin) skal spille samme stemme, til forskjell fra divisi.