A dato er et uttrykk som brukes innen handel og administrasjon med betydningen 'fra denne dag' eller 'fra dags dato'. Uttrykket er særlig brukt på veksler.