Añu, eller osañu, rotknoller av planten Tropaeolum tuberosum i blomkarsefamilien. Hører hjemme i Sør-Amerika, der lokalbefolkningen i Andesfjellene dyrker planten pga. de spiselige knollene som brukes på samme måte som poteter.