Zsigmond Kisfaludy-Strobl, ungarsk billedhugger, en av de ledende skikkelser innen moderne ungarsk skulptur. Et tidlig verk er Finale (1911). I mellomkrigstiden oppholdt han seg i Storbritannia, hvor han var en etterspurt portrettist. Blant hans mest kjente byster fra denne perioden er Kronprinsesse Elisabeth (1937) og G. B. Shaw (1932). Hans Venus' fødsel som vant gullmedalje ved Verdensutstillingen i Barcelona 1929, står oppstilt i Santa Barbara, California. Andre kjente verker er Kossuthmonumentet ved parlamentsbygningen i Budapest samt hans Kossuth- og Rákóczi-skulpturer til Milleneum-monumentet, Budapest.