Zofia Lissa, polsk musikkforsker. Ved siden av omfattende arbeider om polsk musikk, har hun særlig behandlet musikkfilosofiske og musikkestetiske problemstillinger.