Zofia Kossak-Szczucka, polsk forfatter; under den annen verdenskrig virksom i undergrunnsbevegelsen, 1943–44 fange i Auschwitz. 1945–57 bosatt i Storbritannia. Utgav en lang rekke katolsk fargede historiske romaner med emne fra korstogstiden, bl.a. Korsfarerne (4 bd., 1935); Den spedalske konge (1937), Våpenløs (2 bd., 1937, norsk overs. Salige er de saktmodige, 1948) og fra polsk historie, bl.a. Den gylne frihet (1928). Også noveller (samlingen Ukjent land, 1930), helgenbiografier og erindringsbøker.