Zoe, bysantinsk keiserinne. Hun var datter av Konstantin 8 og gift med tre keisere: Romanos 3 Argyros 1028–34, Mikael 4 Paflagoneren 1034–41 og Konstantin 9 Monomakhos 1042–55. Alle disse ble keisere i kraft av sitt ekteskap med Zoe. Zoe skal selv ha vært medskyldig i mordet på Romanos 1034, som brakte Mikael til makten. Zoe regjerte selv fra 1042, delvis sammen med søsteren Theodora; begge døde barnløse.