Zeth Höglund, svensk arbeiderpolitiker og publisist. Dømt til ½ års fengsel da han 1905 hadde foreslått og fått vedtatt av Socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress et manifest som oppfordret arbeiderungdommen til å nekte å la seg mobilisere til krig mot Norge. 1908–18 var han redaktør av Stormklockan, et talerør for den radikale fløy innen svensk arbeiderbevegelse. Höglund ble pga. offentlige uttalelser dømt for høyforræderi til ett års straffarbeid 1915. I det internasjonale arbeid deltok han bl.a. i Zimmerwald-bevegelsen. Under inntrykket av de russiske revolusjoner dannet den radikale fløy 1917 sitt eget parti, Socialdemokratiska vänsterpartiet. Det ble splittet 1921, og flertallet sluttet seg under Höglund til Komintern. Fra 1919 hadde han som redaktør av det nye Folkets dagblad Politiken gått sterkt inn for kommunismen. I 1924 kom det imidlertid til ny partisprengning, og Höglund meldte seg allerede 1926 inn i det sosialdemokratiske parti. Sjefredaktør av Socialdemokraten 1934–40. Foruten en mengde politiske brosjyrer utgav han bl.a. en Brantingbiografi (2 bd., 1928–29), et utvalg av Brantings taler og skrifter i 11 bind og 2 bind av sine memoarer, Härliga tider (1951) og Från Branting til Lenin (1953).