Zainab, kvinnenavn, muligens av arab. zaynab, navnet på en vakker, velduftende plante. To av profeten Muhammads hustruer og en av hans døtre bar navnet Zaynab, som er et av de mest populære muslimske kvinnenavn.