Yves Rossy, sveitsisk flyver og oppfinner, konstruerte og fløy en jetving montert på ryggen.